جستجو
مطلب مورد نظر :
نمایش خبر
1396/04/08 ::: 10:26 PM
 
استقراراستاندارد ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت داروسازی پارت کیمیا
دریافت گواهی ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 استقراراستاندارد ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت موفق وخوش نام وباسابقه داروسازی پارت کیمیا ودریافت گواهینامه...

دریافت گواهی ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001


استقراراستاندارد ایزو 9001 وایزو 14001 وohsas 18001 درشرکت موفق وخوش نام وباسابقه داروسازی پارت کیمیا ودریافت گواهینامه ازشرکت tuv باکمک
ومشاوره شرکت کیفیت سازان .این پروژه طی مدت 6 ماه درراستای حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی ازشرکت های دانش بنیان وبا حمایت صندوق نوآوری انجام شده است.این موفقیت رابه مدیریت وکارکنان آن شرکت تبریک می گوییم.تمامی حقوق برای کیفیت سازان سبز محفوظ می باشد